Điều khoản sử dụng

Trong bối cảnh mạng Internet đem lại nhiều cơ hội và rủi ro, vui lòng đọc kĩ các điều khoản chung về việc sử dụng trang web của chúng tôi, được đặt ra để bảo vệ bạn và cả chúng tôi. Cảm ơn sự thấu hiểu của bạn.

1. Dữ liệu cá nhân

Xin lưu ý Chính sách pháp lý của chúng tôi có đề cập đến các vấn đề về dữ liệu riêng tư.

2. Cập nhật về điều khoản sử dụng

Do sự tiến bộ về kĩ thuật và các thay đổi pháp lý, chúng tôi phải liên tục cải thiện và/hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng hiện tại. Xin vui lòng kiểm tra thời điểm của phiên bản điều khoản sử dụng mỗi khi bạn sử dụng trang web này. Phiên bản cập nhật mới nhất hiện tại là vào tháng mười năm 2013.

3. Bản quyền, Thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa và âm thanh hay các tập tin video đều thuộc sở hữu của chúng tôi, trừ khi có thông tin về chủ sở hữu khác được nêu rõ. (Xin lưu ý vấn đề này đối với các điều khoản về siêu liên kết ở mục 3). Các nội dung bản quyền này chỉ có thể được sử dụng không cần xin phép cho mục đích cá nhân, không được sử dụng cho các mục đích đại chúng hoặc thương mại (tải xuống, sao chép, v.v.). Mọi thay đổi, dịch thuật, chỉnh sửa hay xử lí các nội dung này chỉ có thể được thực hiện với sự cho phép bằng văn bản từ Beiersdorf AG.

Mọi hành vi sử dụng trái phép và sai mục đích các thương hiệu được đăng kí bản quyền hay biểu trưng của Beiersdorf AG đều không được phép. 

Xin lưu ý rằng bất kì hành vi xâm phạm bản quyền hay các quyền sở hữu trí tuệ khác của chúng tôi có thể dẫn đến vi phạm luật dân sự và/hoặc luật hình sự.

4. Miễn trừ trách nhiệm

Đây là trang web quốc tế của Eucerin. Các tài nguyên trên trang web này, bao gồm sản phẩm, dịch vụ và các thông tin đều mang đặc tính tổng quát và có thể không có mặt hoặc không phù hợp với quy định tại quốc gia của bạn.
Một số chào hàng, sản phẩm hay dịch vụ trên trang web hoặc được thông tin từ trang web có thể bị cấm bởi luật áp dụng tại quốc gia bạn chọn, và vì thế trở nên vô hiệu.

Xin vui lòng ghé thăm trang web www.eucerin.com và chọn quốc gia của bạn để được chuyển đến trang web thích hợp.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để biên soạn và xác nhận các thông tin trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo bất kì trách nhiệm nào cho tính thời sự, tính chính xác, tính đầy đủ và/hoặc chất lượng của các thông tin này.

Trang web này có chứa các siêu liên kết đến các trang web của những nhà cung cấp khác. Beiesdorf AG không ý thức được nội dụng trên trang web của các bên thứ ba và không đưa ra bất kì bảo đảm hay trách nhiệm nào đối với bất kì nội dung bất hợp pháp hay bất kì xâm phạm pháp lý nào trên trang web của bên thứ ba. Tuy nhiên, Beiersdorf AG sẽ nhanh chóng dỡ bỏ bất kì liên kết hay nội dung nào khi biết chúng phạm luật.

Trang web này được thiết kế để cung cấp những thông tin tổng quát và hoàn toàn không có vai trò thay thế cho các khuyến cáo về y tế hay khuyến cáo của chuyên gia. Vui lòng hỏi ý kiến thầy thuốc hoặc chuyên viên để có những lời khuyên phù hợp nhất. Beiersdorf AG không chịu bất kì trách nhiệm nào cho những hành vi xuất phát từ thông tin trên trang web này.

Người dùng tự chịu rủi ro trong việc sử dụng trang web và tải dữ liệu. Beiersdorf AG không chịu trách nhiệm cho bất kì hư hại nào, cụ thể đối với tập tin dữ liệu, phần cứng và/hoặc phần mềm của người sử dụng do việc sử dụng trang web và tải dữ liệu tại đây. Beiersdorf AG không chịu trách nhiệm cho việc làm có chủ đích và sơ suất nghiêm trọng của người dùng.

5. Kết thúc điều khoản

Nếu bất kì điều khoản nào trở nên trái pháp luật, không có hiệu lực hay không thể thi hành tại bất kì khu vực pháp lý nào, các điều khoản khác vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý hoặc khả năng thi hành tại khu vực pháp lý đó.Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn muốn báo cáo về xâm phạm pháp lý trên trang web của chúng tôi.

Beiersdorf AG 
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Đức
Điện thoại: +49 (0)40 - 4909- 0

Email