16 phút đọc
Xem thêm

Thu Thập và Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ liệu cá nhân là các thông tin nhận dạng của bạn, ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử hay địa chỉ bưu chính. Beiersdorf không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi bạn đồng  ý cung cấp các thông tin đó (ví dụ: khi bạn đăng kí nhận bản tin qua thư điện tử, tham gia khảo sát, tham gia một cuộc thi hay trò cá cược, đặt hàng mẫu thử hay sách quảng cáo, hoặc khi yêu cầu thông tin) và đồng thuận với mục đích sử dụng các dữ liệu này.

Chúng tôi lưu trữ, sử dụng, hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn (Lời chào, Tên, Họ, Quốc gia, địa chỉ thư điện tử) hoàn toàn dựa trên sự đồng thuận của bạn và với mức độ - tùy theo nội dung và thời gian - cần thiết trong mỗi trường hợp cụ thể, ví dụ như để trả lời câu hỏi và mối quan tâm của bạn, để đáp ứng các yêu cầu từ bạn hay để thông báo bạn về kết quả một cuộc thi hay trò cá cược.

Để làm điều này, Beiersdorf cần phải chuyển giao thông tin cá nhân của bạn đến những công ty khác trong tập đoàn quốc tế Beiersdorf hay đến những nhà cung cấp dịch vụ ngoài để xử lý các dữ liệu này rõ ràng hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ này, lấy ví dụ, có thể nhận nhiệm vụ trong việc giao hàng, phân phối tư liệu quảng cáo hay trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh. Beiersdorf yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ này phải đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo sự cho phép của bạn và phù hợp với thông báo về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Mọi chuyển giao khác đối với dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ chuyển giao dữ liệu đăng nhập của bạn từ các trang web của chúng tôi đến trang web mạng xã hội của bên thứ ba hay dịch vụ web như Facebook hay Twitter, đòi hỏi phải có sự đồng thuận rõ ràng của bạn. Beiersdorf cam kết chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn đến bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin về bạn nếu có yêu cầu pháp lý hoặc theo yêu cầu chính phủ.

Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích quảng cáo hay tiếp thị

Nếu bạn đồng ý rõ ràng với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo hay tiếp thị, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ để tiếp tục sử dụng cho các mục đích này, ví dụ như gửi bản tin, mẫu sản phẩm, mời bạn tham gia cuộc thi hay trò cá cược, dưới dạng thư điện tử, thư đường bưu điện hay bằng các kênh giao tiếp mà bạn đã đồng ý trước đó. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu về bạn để tạo lập và lưu giữ một  hồ sơ người dùng riêng cho bạn để gửi đến bạn những quảng cáo và khuyến mãi phù hợp nhất. Chúng tối cũng có thể sử dụng những thông tin do bạn cung cấp để phân tích và cải thiện hiệu quả của các dịch vụ, quảng cáo, tiếp thị, khảo sát thị trường, và thúc đẩy doanh số trên trang web của chúng tôi.

Rút lại chấp thuận

Bạn có thể rút lại chấp thuận cho việc sử dụng toàn bộ hay một phần dữ liệu cá nhân của bạn vào bất kì lúc nào và các thay đổi sẽ diễn ra sau đó. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn khi nhận được yêu cầu này.

Qua thư điện tử:
Liên hệ điện tử

Qua đường bưu điện:
Beiersdorf AG
Corporate Communications
Unnastraße 48
D-20253 Hamburg
Đức

Quyền Hạn đối với Thông Tin

Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin cho bạn rằng chúng tôi thu thập những dữ liệu nào từ bạn, nếu có, qua những lần bạn ghé thăm trang web của chúng tôi. Vui lòng chuyển các yêu cầu này đến một trong các địa chỉ nêu trên.

Thông Tin Ghi Nhận Tự Động (Dữ Liệu Phi Cá Nhân)

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin chung không liên quan đến cá nhân bạn, ví dụ tên nhà cung cấp dịch vụ internet (hay tên công ty của bạn, nếu bạn sử dụng mạng của công ty), trang web bạn đã ghé thăm trước trang web của chúng tôi, thông tin được bạn yêu cầu trên trang web của chúng tôi, ngày giờ của yêu cầu và tên hệ điều hành và phiên bản trình duyệt đang được sử dụng. 

Các thông tin này được thu thập và phân tích dưới dạng ẩn danh. Chúng được sử dụng chỉ cho mục đích cải thiện tính hấp dẫn, nội dung và các chức năng trên trang web của chúng tôi. Các thông tin này không được xử lý thêm hay được chuyển giao cho các bên thứ ba.

Cookies

Để tạo điều kiện cho việc sử dụng trang web, chúng tôi sử dụng "cookies". Cookies là các đơn vị dữ liệu cần thiết cho việc truy cập trang web của chúng tôi, do trình duyệt lưu trữ trên ổ cứng trong máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để hiểu rõ hơn về hành vi sử dụng trang web của khách hàng và để điều hướng khách hàng tốt hơn. Lấy ví dụ, cookies cho phép chúng tôi quyết định xem một trang nội dung trên trang web đã được khách hàng xem qua hay chưa. Cookies cũng có thể cho chúng tôi biết liệu bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi trước đó, hay đây là lần ghé thăm đầu tiên của bạn. Các cookies được chúng tôi sử dụng không hề lưu trữ bất cứ thông tin cá nhân nào hay thu thập các thông tin định danh cá nhân. Nếu bạn không muốn nhận cookies, vui lòng cấu hình lại trình duyệt để xóa toàn bộ cookies khỏi ổ cứng máy tính, khóa mọi cookies hoặc để nhận thông báo trước khi trình duyệt bắt đầu lưu trữ một cookie nào đó.

Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Google Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng một dạng "cookie" đặc biệt, ví dụ như một tập tin văn bản được lưu trên máy tính của bạn và dùng nó để tiến hành phân tích cách bạn sử dụng trang web. Cookie sẽ ghi nhận thông tin về cách bạn sử dụng trang web, chuyển nó đến máy chủ Google tại Mỹ và lưu trữ tại đó. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc sử dụng Google Analytics trên trang web của chúng tôi là để sử dụng đoạn mã "gat._anonymizeIp();" nhằm đảm bảo việc ghi nhận ẩn danh các địa chỉ IP (còn được gọi là mặt nạ IP). Nhờ quá trình ẩn danh hóa IP trên trang web, địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút gọn trong lãnh thổ Liên minh châu Âu và các quốc gia tham gia Hiệp ước cộng đồng kinh tế châu Âu. Chỉ đối với vài trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ sẽ được chuyển đến máy chủ Google tại mỹ và rút gọn tại đó.

Google thay mặt chúng tôi sử dụng các thông tin này để phân tích cách bạn sử dụng trang web này nhằm tạo các báo cáo về hoạt động người dùng trên trang web và cung cấp thêm các dịch vụ liên quan đến việc sử dụng trang web và Internet đến người điều hàng trang web. Địa chỉ IP được trình duyệt chuyển đến Google Analytics sẽ không nhập vào các dữ liệu khác của Google. Bạn có thể ngăn trình duyệt lưu trữ cookies bằng cách thiết lập trình duyệt, vui lòng xem Mục 5 c) phía trên. Thêm vào đó, bạn cũng có thể ngăn Google ghi nhận các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng trang web do cookie khởi tạo (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và ngăn việc xử lý các dữ liệu này bằng cách tải và cài đặt plug-in cho trình duyệt tại liên kết sau: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều khoản sử dụng và bảo vệ dữ liệu tại địa chỉ http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để phân tích dữ liệu từ AdWords và phân tích mọi cookies từ "DoubleClick" cho mục đích thống kê. Nếu không muốn, bạn có thể tắt hoạt động này bằng phần mềm Ad Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Quảng cáo trực tuyến

2.5 Quảng cáo trực tuyến

2.5.1 Google Ads (Trước đây là Google Adwords)

Thông tin/Mục đích:

2.5.1.1 Chuyển đổi sang Google Ads

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Google Ads để quảng bá thông tin hay ưu đãi hấp dẫn hiện có của chúng tôi ở các trang web bên ngoài. Chúng tôi có thể xác định mức độ thành công của từng chiến dịch truyền thông dựa trên các dữ liệu được cung cấp. Chúng tôi mong muốn hiển thị đến bạn những nội dung quảng cáo phù hợp nhất để giúp trang web của chúng tôi hấp dẫn hơn và có mức chi phí quảng cáo hợp lý hơn.

Các tài liệu quảng cáo được cung cấp bởi Google thông qua “Máy chủ quảng cáo”. Với mục đích trên, chúng tôi sẽ sử dụng cookie của máy chủ quảng cáo; qua đó, có thể đo lường được một số thông số nhất định để đánh giá hiệu quả quảng cáo, ví dụ như số lượt nhấp chuột vào quảng cáo. Nếu bạn truy cập vào trang web của chúng tôi thông qua Google ad, Google Ads sẽ lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn. Những cookie này thường sẽ hết hạn sau 30 ngày và không nhằm để nhận dạng bất kỳ cá nhân nào. Đối với cookie này, chúng tôi thường lưu trữ cooki ID, số lần hiển thị quảng cáo (Tần suất), lần hiển thị cuối cùng (Có liên quan đến chỉ số chuyển đổi sau khi xem) và thông tin từ chối nhận quảng cáo (Đánh dấu rằng người dùng không muốn tiếp tục nhận thông tin quảng cáo) nhằm phục vụ quá trình đánh giá. 

Những cookie này cho phép Google nhận ra trình duyệt của bạn. Nếu người dùng truy cập các trang web nhất định là khách hàng của Ads và cooki được lưu trữ trên thiết bị của họ chưa hết hạn thì Google và khách hàng có thể nhận biết được người dùng có nhấn chuột vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang web này hay không. Mỗi khách hàng của Ads đều được chỉ định một cooki khác nhau. Do đó, không thể truy tìm cooki giữa các trang web của các khách hàng với nhau. Chúng tôi sẽ không thu thập và xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào trong các phương pháp đánh giá quảng cáo nói trên. Chúng tôi chỉ nhận đánh giá thống kê từ Google. Trên cơ sở những đánh giá này, chúng tôi nhận định được biện pháp quảng cáo nào thật sự mang lại hiệu quả. Chúng tôi không nhận thêm bất kỳ dữ liệu nào từ việc sử dụng tài liệu quảng cáo. Đặc biệt, chúng tôi không thể xác định người dùng dựa trên các thông tin này.

Do các công cụ quảng cáo được sử dụng, trình duyệt của bạn sẽ tự động bắt đầu kết nối với máy chủ của Google. Chúng tôi sẽ không mở rộng phạm vi và quyền sử dụng các dữ liệu được cung cấp bởi công cụ này của Google. Do đó, theo sự hiểu biết của chúng tôi, chúng tôi có thể thông báo với bạn rằng: Bằng cách tích hợp chuyển đổi của Ads, Google nhận được thông tin bạn có …. Nếu bạn có đăng ký sử dụng dịch vụ tại Google, Google có thể kết hợp lượt truy cập của bạn với tài khoản của bạn. Thậm chí, nếu bạn không đăng ký sử dụng Google hoặc không đăng nhập vào tài khoản, các nhà cung cấp vẫn có thể lấy và lưu trừ địa chỉ IP của bạn.

2.5.1.2 Chức năng remarketing của Google Ads

Chúng tôi sử dụng chức năng remarketing trong dịch vụ Google Ads. Chức năng này cho phép chúng tôi giới thiệu cho người dùng các quảng cáo trên trang web của chúng tôi dựa trên sở thích của họ trên các trang web khác trong mạng quảng cáo của Google (trong tìm kiếm của Google hoặc trên YouTube, được gọi là "quảng cáo của Google" hoặc trên các trang web khác). Vì mục đích này, chúng tôi sẽ phân tích sự tương tác của người dùng trên trang web của chúng tôi, ví dụ: những nội dung mà người dùng quan tâm, để có thể hiển thị quảng cáo cho người dùng ngay sau khi truy cập trang web của chúng tôi thông qua các trang khác. Để làm điều này, Google lưu trữ cookie trong trình duyệt của những người dùng truy cập vào các dịch vụ hoặc trang web nhất định của Google trong Mạng hiển thị của Google. Cookie này được sử dụng để ghi lại lượt truy cập của những người dùng này. Thông số này được sử dụng để xác định một trình duyệt web trên một thiết bị cụ thể. Cookie đã sử dụng: Loại C. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phần Cookie.

Người nhận:

Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu của Google, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật. Ở đó, bạn cũng sẽ tìm thấy thêm thông tin về các quyền của mình và các tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của bạn:
https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy; Có thể chuyển sang các nước thứ ba. Như một điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn tự vệ thích hợp theo Điều khoản. 46 GDPR được áp dụng. Thông tin thêm về chủ đề này được công bố tại đây: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu_en
Ngoài ra, bạn cũng sẽ tìm thấy thêm thông tin trên trang web của Network Advertising Initiative (NAI) tại http://www.networkadvertising.org

Hủy bỏ:

Bạn có thể ngăn cản quá trình theo dõi này bằng nhiều cách khác nhau: a) cài đặt trình duyệt của bạn cho phù hợp (đặc biệt bằng cách chặn cookie của bên thứ ba, bạn sẽ không nhận được bất kỳ quảng cáo nào từ các nhà cung cấp bên thứ ba) ;; b) Tắt cookie để theo dõi chuyển đổi: bằng cách cài đặt trình duyệt của bạn để cookie bị chặn bởi miền www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, cài đặt này sẽ bị xóa khi bạn xóa cookie của mình ; c) Hủy kích hoạt quảng cáo dựa trên sở thích của các nhà cung cấp nằm trong chiến dịch tự điều chỉnh "Giới thiệu về quảng cáo" thông qua liên kết http://www.aboutads.info/choices. Cài đặt này bị xóa khi bạn xóa cookie của mình; d) Vô hiệu hóa vĩnh viễn Firefox, Internet Explorer hoặc Google Chrome trong trình duyệt của bạn theo liên kết http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) Đặt tùy chọn cookie của bạn cho phù hợp (nhấp vào đây). Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng của ưu đãi này.
Thời gian tồn tại của cookie: tối đa 180 ngày (điều này chỉ áp dụng cho cookie do trang web này thiết lập).

Cơ sở pháp lý: Art. 6 (1) a GDPR (consent)

2.5.2 Tính năng quảng cáo của Google Analytics

Ngoài các chức năng tiêu chuẩn. trang web này cũng sử dụng các chức năng mở rộng của Google Analytics (Google Anayltics Advertising Features). Các Tính năng Quảng cáo Google Analytics được triển khai trên trang web này bao gồm:

  • Báo cáo Hiển thị trên Mạng Hiển thị của Google
  • Báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích của Google Analytics
  • Các dịch vụ tích hợp yêu cầu Google Analytics thu thập dữ liệu cho các mục đích quảng cáo, bao gồm cả việc thu thập dữ liệu qua cookie quảng cáo và mã nhận dạng

Do đó, chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ nhất (ví dụ: cookie Google Analytics) và cookie và mã nhận dạng quảng cáo của Google để tối ưu hóa trang web của chúng tôi.
Bạn có thể ngăn cản quá trình theo dõi này theo nhiều cách khác nhau: a) Cài đặt phần mềm trình duyệt của bạn cho phù hợp; b) Thông qua cài đặt quảng cáo Google của bạn trên https://www.google.com/ads/preferences/?hl=vi; c) Đặt tùy chọn cookie của bạn cho phù hợp (nhấp vào đây). Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng của ưu đãi này.

Cookie đã sử dụng: Loại C. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phần Cookie.

Thời gian tồn tại của cookie: lên đến 12 tháng (điều này chỉ áp dụng cho các cookie do trang web này thiết lập).

Cơ sở pháp lý: Art. 6 (1) a GDPR (consent)

TRẺ EM

Chúng tôi không tham gia vào việc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em. Nếu chúng tôi biết được các thông tin này được chuyển đến chúng tôi mà không có sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý của các em, chúng tôi sẽ cố gắng xóa các dữ liệu này đi ngay lập tức. Cùng với đó, chúng tôi cũng sẽ có trách nhiệm với các hướng dẫn từ bạn trong vai trò là cha mẹ hoặc người giám hộ của các em.

Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi đã áp dụng những phương pháp kĩ thuật và có tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn không bị mất đi, chỉnh sửa, ăn cắp và bị truy cập bởi những bên thứ ba không được cấp quyền

Cập Nhật và Thay Đổi

Chúng tôi có thể thay đổi từng phần  trong thông báo về bảo vệ dữ liệu này vào bất kì lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra lại thông báo này thường xuyên để đảm bảo bạn luôn được biết về bất kì thay đổi hay cập nhật nào. Chúng tôi sẽ ghi rõ ngày hiệu lực của thông báo.

Tìm đại lý bán lẻ