Hình ảnh trẻ em đang nghịch cát

Chính Sách Riêng Tư

Thu Thập và Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ liệu cá nhân là các thông tin nhận dạng của bạn, ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử hay địa chỉ bưu chính. Beiersdorf không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi bạn đồng  ý cung cấp các thông tin đó (ví dụ: khi bạn đăng kí nhận bản tin qua thư điện tử, tham gia khảo sát, tham gia một cuộc thi hay trò cá cược, đặt hàng mẫu thử hay sách quảng cáo, hoặc khi yêu cầu thông tin) và đồng thuận với mục đích sử dụng các dữ liệu này.

Chúng tôi lưu trữ, sử dụng, hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn (Lời chào, Tên, Họ, Quốc gia, địa chỉ thư điện tử) hoàn toàn dựa trên sự đồng thuận của bạn và với mức độ - tùy theo nội dung và thời gian - cần thiết trong mỗi trường hợp cụ thể, ví dụ như để trả lời câu hỏi và mối quan tâm của bạn, để đáp ứng các yêu cầu từ bạn hay để thông báo bạn về kết quả một cuộc thi hay trò cá cược.

Để làm điều này, Beiersdorf cần phải chuyển giao thông tin cá nhân của bạn đến những công ty khác trong tập đoàn quốc tế Beiersdorf hay đến những nhà cung cấp dịch vụ ngoài để xử lý các dữ liệu này rõ ràng hơn. Các nhà cung cấp dịch vụ này, lấy ví dụ, có thể nhận nhiệm vụ trong việc giao hàng, phân phối tư liệu quảng cáo hay trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh. Beiersdorf yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ này phải đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo sự cho phép của bạn và phù hợp với thông báo về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Mọi chuyển giao khác đối với dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ chuyển giao dữ liệu đăng nhập của bạn từ các trang web của chúng tôi đến trang web mạng xã hội của bên thứ ba hay dịch vụ web như Facebook hay Twitter, đòi hỏi phải có sự đồng thuận rõ ràng của bạn. Beiersdorf cam kết chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn đến bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin về bạn nếu có yêu cầu pháp lý hoặc theo yêu cầu chính phủ.

Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích quảng cáo hay tiếp thị

Nếu bạn đồng ý rõ ràng với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo hay tiếp thị, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ để tiếp tục sử dụng cho các mục đích này, ví dụ như gửi bản tin, mẫu sản phẩm, mời bạn tham gia cuộc thi hay trò cá cược, dưới dạng thư điện tử, thư đường bưu điện hay bằng các kênh giao tiếp mà bạn đã đồng ý trước đó. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu về bạn để tạo lập và lưu giữ một  hồ sơ người dùng riêng cho bạn để gửi đến bạn những quảng cáo và khuyến mãi phù hợp nhất. Chúng tối cũng có thể sử dụng những thông tin do bạn cung cấp để phân tích và cải thiện hiệu quả của các dịch vụ, quảng cáo, tiếp thị, khảo sát thị trường, và thúc đẩy doanh số trên trang web của chúng tôi.

Rút lại chấp thuận

Bạn có thể rút lại chấp thuận cho việc sử dụng toàn bộ hay một phần dữ liệu cá nhân của bạn vào bất kì lúc nào và các thay đổi sẽ diễn ra sau đó. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn khi nhận được yêu cầu này.

Qua thư điện tử:
Liên hệ điện tử

Qua đường bưu điện:
Beiersdorf AG
Corporate Communications
Unnastraße 48
D-20253 Hamburg
Đức

Quyền Hạn đối với Thông Tin

Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin cho bạn rằng chúng tôi thu thập những dữ liệu nào từ bạn, nếu có, qua những lần bạn ghé thăm trang web của chúng tôi. Vui lòng chuyển các yêu cầu này đến một trong các địa chỉ nêu trên.

Thông Tin Ghi Nhận Tự Động (Dữ Liệu Phi Cá Nhân)

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin chung không liên quan đến cá nhân bạn, ví dụ tên nhà cung cấp dịch vụ internet (hay tên công ty của bạn, nếu bạn sử dụng mạng của công ty), trang web bạn đã ghé thăm trước trang web của chúng tôi, thông tin được bạn yêu cầu trên trang web của chúng tôi, ngày giờ của yêu cầu và tên hệ điều hành và phiên bản trình duyệt đang được sử dụng. 

Các thông tin này được thu thập và phân tích dưới dạng ẩn danh. Chúng được sử dụng chỉ cho mục đích cải thiện tính hấp dẫn, nội dung và các chức năng trên trang web của chúng tôi. Các thông tin này không được xử lý thêm hay được chuyển giao cho các bên thứ ba.

Cookies

Để tạo điều kiện cho việc sử dụng trang web, chúng tôi sử dụng "cookies". Cookies là các đơn vị dữ liệu cần thiết cho việc truy cập trang web của chúng tôi, do trình duyệt lưu trữ trên ổ cứng trong máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để hiểu rõ hơn về hành vi sử dụng trang web của khách hàng và để điều hướng khách hàng tốt hơn. Lấy ví dụ, cookies cho phép chúng tôi quyết định xem một trang nội dung trên trang web đã được khách hàng xem qua hay chưa. Cookies cũng có thể cho chúng tôi biết liệu bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi trước đó, hay đây là lần ghé thăm đầu tiên của bạn. Các cookies được chúng tôi sử dụng không hề lưu trữ bất cứ thông tin cá nhân nào hay thu thập các thông tin định danh cá nhân. Nếu bạn không muốn nhận cookies, vui lòng cấu hình lại trình duyệt để xóa toàn bộ cookies khỏi ổ cứng máy tính, khóa mọi cookies hoặc để nhận thông báo trước khi trình duyệt bắt đầu lưu trữ một cookie nào đó.

Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Google Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng một dạng "cookie" đặc biệt, ví dụ như một tập tin văn bản được lưu trên máy tính của bạn và dùng nó để tiến hành phân tích cách bạn sử dụng trang web. Cookie sẽ ghi nhận thông tin về cách bạn sử dụng trang web, chuyển nó đến máy chủ Google tại Mỹ và lưu trữ tại đó. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc sử dụng Google Analytics trên trang web của chúng tôi là để sử dụng đoạn mã "gat._anonymizeIp();" nhằm đảm bảo việc ghi nhận ẩn danh các địa chỉ IP (còn được gọi là mặt nạ IP). Nhờ quá trình ẩn danh hóa IP trên trang web, địa chỉ IP của bạn sẽ được Google rút gọn trong lãnh thổ Liên minh châu Âu và các quốc gia tham gia Hiệp ước cộng đồng kinh tế châu Âu. Chỉ đối với vài trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ sẽ được chuyển đến máy chủ Google tại mỹ và rút gọn tại đó.

Google thay mặt chúng tôi sử dụng các thông tin này để phân tích cách bạn sử dụng trang web này nhằm tạo các báo cáo về hoạt động người dùng trên trang web và cung cấp thêm các dịch vụ liên quan đến việc sử dụng trang web và Internet đến người điều hàng trang web. Địa chỉ IP được trình duyệt chuyển đến Google Analytics sẽ không nhập vào các dữ liệu khác của Google. Bạn có thể ngăn trình duyệt lưu trữ cookies bằng cách thiết lập trình duyệt, vui lòng xem Mục 5 c) phía trên. Thêm vào đó, bạn cũng có thể ngăn Google ghi nhận các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng trang web do cookie khởi tạo (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và ngăn việc xử lý các dữ liệu này bằng cách tải và cài đặt plug-in cho trình duyệt tại liên kết sau: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều khoản sử dụng và bảo vệ dữ liệu tại địa chỉ http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để phân tích dữ liệu từ AdWords và phân tích mọi cookies từ "DoubleClick" cho mục đích thống kê. Nếu không muốn, bạn có thể tắt hoạt động này bằng phần mềm Ad Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

TRẺ EM

Chúng tôi không tham gia vào việc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em. Nếu chúng tôi biết được các thông tin này được chuyển đến chúng tôi mà không có sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý của các em, chúng tôi sẽ cố gắng xóa các dữ liệu này đi ngay lập tức. Cùng với đó, chúng tôi cũng sẽ có trách nhiệm với các hướng dẫn từ bạn trong vai trò là cha mẹ hoặc người giám hộ của các em.

Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi đã áp dụng những phương pháp kĩ thuật và có tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn không bị mất đi, chỉnh sửa, ăn cắp và bị truy cập bởi những bên thứ ba không được cấp quyền

Cập Nhật và Thay Đổi

Chúng tôi có thể thay đổi từng phần  trong thông báo về bảo vệ dữ liệu này vào bất kì lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra lại thông báo này thường xuyên để đảm bảo bạn luôn được biết về bất kì thay đổi hay cập nhật nào. Chúng tôi sẽ ghi rõ ngày hiệu lực của thông báo.

Đăng ký nhận thông báo mới

Hãy để lại các thông tin dưới đây để chúng tôi có thể giúp bạn cập nhật ngay các thông tin mới nhất từ Eucerin!

  • Trải nghiệm các sản phẩm mới
  • Tham gia rút thăm trúng thưởng đặc biệt
  • Cập nhật thông tin và nhận lời khuyên hữu ích