COOKIE CẦN THIẾT

Các cookie cần thiết tuyệt đối đảm bảo các chức năng mà không có điều đó bạn không thể sử dụng các trang web của chúng tôi theo ý định. Cookie này được chúng tôi sử dụng độc quyền và do đó là "cookie đầu tiên".

Sự đồng ý của bạn là không cần thiết cho việc sử dụng các cookie hoàn toàn cần thiết trên trang web của chúng tôi. Vì lý do này, cookie hoàn toàn cần thiết cũng không được kích hoạt hoặc hủy kích hoạt riêng lẻ.

Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các cookie hoàn toàn cần thiết được đặt trên trang web của chúng tôi trong chính sách cookie của chúng tôi.

Cookie hiệu năng

Cookie hiệu năng thu thập thông tin về cách trang web được sử dụng Chúng tôi sử dụng chúng để hiểu rõ hơn về cách trang web của chúng tôi được sử dụng để cải thiện tính hấp dẫn, nội dung và chức năng của chúng.

Bạn có thể tìm thấy tổng quan về cookie hiệu năng được đặt trên trang web của chúng tôi trong chính sách cookie của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng việc ngừng hoạt động cookie hiệu năng có thể dẫn đến hạn chế chức năng của trang web của chúng tôi.

Cookies chức năng

Cookies chức năng cho phép trang web của chúng tôi tiết kiệm chi tiết đã được cung cấp và dựa trên cung cấp mà bạn cải tiến và nhiều chức năng cá nhân hoá. Các cookie này chỉ thu thập và lưu thông tin ẩn danh, để họ không thể theo dõi các chuyển động của bạn trên các trang web khác.

Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các cookie chức năng được đặt trên các trang web của chúng tôi trong chính sách cookie của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng việc tắt các cookie chức năng có thể dẫn đến hạn chế về chức năng của trang web của chúng tôi.

Tìm đại lý bán lẻ